Menu

Duyurular


Kruvaziyer Gemilerin Limanlarımıza Yanaşma Koşulları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 77-51 = 26/01/2021


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 14.01.2021 tarihli ve E-80368960-199-2053 sayılı yazısı.

 


Zeymarine Gemi Acentalığı ve Hiz. Tic. A.Ş.'nin 17.12.2020 tarihli ve 62943 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile 2021 senesi için planlanmış ve satışa sunulan gemi seferlerinin olduğu, bu gemilerde yolculuk yapan kişilerin liman ve çevresini ziyaret ederek turistik ziyaretlerde bulunmasının planlandığı ve gemilerin limanlarımıza yanaşma koşullarının bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu bağlamda Bakanlığımız koordinesinde İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü) ve Sağlık Bakanlığı (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) ilgililerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiş olup toplantıda özetle, an itibarıyla kuruvaziyer gemilerin ülkemize girişlerinde bir kısıtlama bulunmadığı, limanlarımıza giriş yapacak gemilerdeki tüm yolculardan negatif PCR testi sonuçlarının ve sağlık bildirimlerinin talep edilerek yapılacak risk değerlendirmesine göre gemiye pratika düzenlenebileceği, gemide pozitif vakaya rastlanması durumunda karantina şartları dahil Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen tedbirlerin uygulanacağı, gemi acentaları tarafından Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi üzerinden girilen bilgilerin/manifestoların tam ve doğru bilgilerden oluşması gerektiği, acenta tarafından düzenlenen manifestoya gemi kartları üzerinde yer alan barkodların işlenmesi ve gemi kartları üzerinde de kişilerin fotoğraflarının bulunmasının işlemleri kolaylaştırarak ülkeye girişlerin daha hızlı yapılmasına imkan sağlayacağı, bu durumun gemi ve acentalarına kolaylıklar sağlayacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, mevcut durumda yukarıda belirtilen hususlar görüşülmüş olmakla birlikte önümüzdeki süreçte ülkemizde ve dünyadaki salgının seyrine göre tedbirlerde ve uygulamalarda değişikliklere gidilebileceği, ilgili idarelerce değişik yönde kararlar alınabileceği ve konuyla ilgili kurumlardan tekrar görüş alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz