Menu

Duyurular


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 601-444 = 11/11/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/11/2010 tarih ve  4964-543 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 11.11.2010 ve 27756 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.”

 

Denilmekte olup, anılan Karar ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Karar

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz