Menu

Duyurular


Kötü Hava Şartları Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 762-534  = 18/12/2012

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 17/12/2012 tarih ve  4837-621 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2012 Tarih 18654 Sayılı Yazısına atfen;

    

Liman Başkanlıklarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen İlgi yazı ile;

 

1-Kış dönemi kötü hava koşullarında gemilerin demirde beklemeleri, liman tesislerine yanaşmaları/ayrılmaları ve yükleme/boşaltmaları esnasında seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından tehlikeli sonuçlara yol açabilecek durumlara karşı dikkatli olunması,

 

2- Bu itibarla, 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 Sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Liman Başkanlıklarınca yapılacak denetimlerde, özellikle kötü hava şartları esnasında seyir, can, mal ve çevre emniyetini olumsuz etkileyecek durumlar ile karşılaşılmamasını teminen, gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması ve iş bu Talimatın ilgililere duyurulması hususu, belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz