Menu

Duyurular


Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti ile Toplantı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/609-454= 24/11/2014
 

 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 21.11.2014 tarih ve  4879 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile
 
“TOBB’un 18.11.2014 tarih ve 0411/21762 sayılı yazısına atfen;
 
Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO), Kosova Ekonomi Odası (OEK) ve Kosova'daki Amerikan Ticaret Odası (Amcham) işbirliğinde 26-29 Kasım 2014 tarihleri arasında bir iş heyeti ile birlikte Türkiye'ye bir ziyaretgerçekleştirmeyi planlamakta oldukları, bu kapsamda, 27 Kasım 2014 tarihinde TOBB Sosyal Tesisler 1-2-3 nolu salonlarında Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti ile bir toplantı gerçekleştirileceği ve toplantının ardından ise, arzu eden firmalarımız, katılımcı Kosovalı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirebileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamlaKosova'dan katılım sağlaması beklenen firmaların listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgilerin TOBB web sitesinin ( www.tobb.org.tr) "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Yurt İçi Etkinlikler" bölümünde yer aldığı ve ikili görüşme gerçekleştirecek firmalarımızın, görüşme gerçekleştirmek istedikleri Kosovalı firmayı belirtip, ekte ve TOBB’un web sitesinde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak e-posta yoluyla (gulsen.kocabas@tobb.org.tr) iletmeleri istenmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz