Menu

Duyurular


KOSGEB On-Line Anket Uygulaması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0290-220 = 27/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/05/2010 tarih ve  2464-266/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“KOSGEB’in 14/05/2010 tarih ve 7265 sayılı yazısına atfen KOBİ’lerin büyümeye ve gelişmeye yönelik projelerinin desteklenmesine ve KOSGEB desteklerinde iyileştirmeler yapılmasına yönelik programlar yürütülmesi amacıyla 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle başlanmış olan “KOSGEB Destek Projesinin Analizi Projesi” kapsamında Internet üzerinden on-line anket uygulaması yapılacağının belirtildiği söz konusu ankete http://www.kosgeb.gov.tr/anket.aspx  internet adresinden ulaşılmakta olduğu ve anketin 01.06.2010 tarihine kadar tamamlanmasını sağlamak amacıyla Üyelerimize duyurulması,

 

 istenmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz