Menu

Duyurular


Koronavirüs Normalleşme Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 369-287 = 29/05/2020 


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 29.05.2020 tarih ve 58799809-903.07.02/3303 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

a) 25.03.2020 tarih ve 2751 sayılı yazımız.

b) Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2020 tarih ve 26440 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) yazımız ile 25.03.2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemileri bu defa, ilgi (b) yazı ekinde yer alan tedbirlere uyulması koşuluyla 01.06.2020 tarihinde faaliyetlerine yeniden başlamalarına karar verilmiştir.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca alınan tedbirlerle birlikte İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşların tedbir ve kararları doğrultusunda 01.06.2020 tarihinden itibaren ekteki kurallara göre faaliyetler başlatılacaktır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz