Menu

Duyurular


Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 185-138 = 25/03/2020


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 25.03.2020 tarih ve 2751 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2020 tarih ve 21107 sayılı yazısına atfen;

 

Çin Halk Cumhuriyetimde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri içeren ilgi Genelge gereği ilimiz dahilinde seyir yapacak olan,

 

Yolcu Motoru cinsindeki gemilerle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenecek süreye kadar, Denize Elverişlilik Belgelerinde belirtilen yolcu taşıma kapasitelerinin %50’si oranında yolcu taşımacılığı yapılması,

Gezinti (Tenezzüh), Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinslerinde faaliyet gösteren gemilerin ticari faaliyetlerinin askıya alınması,

 

Özel teknelerde tek kişi ile seyir yapılması esas olmakla birlikte tekne büyüklüğüne göre içerisinde bulunacak kişilerin, sosyal mesafenin korunması şartıyla teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir yapılmaması hususu,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz