Menu

Duyurular


Koper Limanı Hk.

SİRKÜLER NO: 13.1  / 0119-93=13/02/2013

 


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/02/2013 tarih ve  660-89 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 11.02.2013 tarih ve 724.01.03/SI sayılı yazısı ile,  (Slovenya) Ljubljana Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya istinaden;

 

1-     Ljubljana Ticaret Müşavirliği ile Koper Limanını işleten Luka Koper d.d. temsilcileri arasında 22 Ocak 2013 tarihinde bir görüşmenin gerçekleştirildiği,

 

2-     Anılan görüşmede Koper Limanı’nın kapasitesi, işleyişi, faaliyetleri konusunda Türk firmaları ile mevcut iş hacmi ve potansiyeli konularının ele alındığı, bildirilmektedir.

 

İlgi yazıları Ek’inde gönderilen söz konusu görüşme sırasında gündeme getirilen konulara ait Bilgi Notu Odamızın web sayfası “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde “Genel Duyurular” bölümünde yayınlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

EK: Görüşme Notları (4 Sayfa)

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz