Menu

Duyurular


Konu: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0156-124 = 11/03/2010

 

Maliye Bakanlığınca, 05/03/2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de E-Fatura uygulaması ile ilgili yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz