Menu

Duyurular


Konu: Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma...

SİRKÜLER NO: 22.1 / 0646-528 = 18/11/2009

 

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’nca, 11 Kasım 2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/5)” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi İçin: İMEAK DTO

 

 

 

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

 

TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL KULLANIMA MAHSUS GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ İTHAL EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2009/5)

 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Tebliğ No: 2009/3) Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.