Menu

Duyurular


Konteyner ve Liman Takip Sistemleri Kontrolleri

SİRKÜLER NO: 8.5 / 222-138 = 19/03/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.03.2019 tarih ve 1048-187/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün 18.03.2019 tarih ve 42649594 sayılı yazısından bahisle;

 

“Limanlarda yapılan bütün gümrük işlemlerinin elektronik ortama alınması ve gümrük idaresi, liman işletmesine acenteler arasında entegrasyon ile elektronik bilgi paylaşımını sağlayan Konteyner ve Liman Takip Sistemi’nin 18.12.2018 tarihinde denemeler sonrası 19.12.2018 tarihinde İzmir Alsancak Limanı’nda devreye alındığı,

 

Bu kapsamda liman ile veri alışverişinin sağlanmış olduğu, muayene talimatlarının ve X-Ray tarama talep formlarının elektronik ortama alındığı ve kapı giriş-çıkışlarında elektronik kayıtların alınmaya başlandığı belirtilerek, hâlihazırda muhafaza kapı giriş ve çıkışlarında sadece konteynerli taşınan eşya için kayıtların alınmakta olduğu, 18 Mart 2019 tarihinden itibaren limandan tahliye verisi gelmeyen konteynerin ambar ile hassas eşya dışında muhafaza memurunca giriş kaydı yapılmayan konteynerin ihracat beyannamesi tescilinin yapılamayacağı hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz