Menu

Duyurular


Konteyner ve Liman Takip Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.5  / 781-632 = 25/10/2016


İlgi: T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 21/10/2016 tarih ve 52856264-235-E.19559859 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;


“Bilindiği üzere, 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile konteyner kayıt ve takip formları, Konteyner ve Liman Takip Sistemi'nde entegrasyon sağlanan limanlarda elektronik olarak verilmekte olup 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren ise ilgili tüm gümrüklerde sadece elektronik ortamda verilecektir.

Konu ile ilgili olarak, konteyner kayıt ve takip form işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak hazırlanmış olan Elektronik Konteyner Takip Formu İşlemleri Yükümlü Kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza http://risk.gtb.gov.tr adresi duyurular kısmından ulaşılabilmektedir.

Bununla birlikte, konteyner kayıt ve takip formlarının elektronik ortamda verilmesine ilişkin 15-24/11/2016 tarihleri arasında deneme yapılacak olup deneme çalışmalarının yapılacağı gümrük müdürlükleri, tarihi ve süresine ilişkin olarak hazırlanmış olan liste ilişikte gönderilmektedir.

Konu ile ilgili olarak gerekli hazırlıklara başlanması, üyelerinize gerekli duyuruların yapılması ve tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: KKTF Deneme Tarihleri

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz