Menu

Duyurular


Konteyner Liman Takip Sistemi (KLTS)

SİRKÜLER NO: 8.1/ 333-212 = 25/04/2019İlgi: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Daire Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün 25.04.2019 tarih ve 60288926-573.99-E.148980 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında 21.05.2018 tarihinde imzalanan, uluslararası ticarette liman ve gümrük işlemleri ile teknik kontroller ve belgelendirme gibi işlemlerin daha sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için bilgi transferlerinin KLTS sistemi ile uygulanabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla mevcut kullanmakta olduğumuz Liman Uygulamaları Bilgisayar programı üzerinden ara yüz programı yazılmasıyla Gümrük ile gerekli entegrasyon işlemlerinin sağlanabileceği konusunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda 19.04.2019 tarihinde yapılan toplantı neticesinde karara varılmıştır.

Liman ile gümrük arasında veri akışının sağlanabilmesi için Gemi Tahliye ve Yükleme manifestolarının yazılacak olan ara yüz programına mevcut kullanmakta olduğumuz program üzerinden EXCELL ortamında transfer edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, acentelerin manifesto listelerini ekteki format bilgisine uygun olarak mail ortamında ismailbayrak@tcdd.gov.tr adresine iletmeleri hususu,

Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter
Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Örnek Tahliye Listesi (1)

Ek 3: Örnek Tahliye Listesi (2)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz