Menu

Duyurular


Komple Tesis veya Set Halindeki Eşyanın Partiler Halinde İthali Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0616-440 = 13/10/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/10/2011 tarih ve  3888-548/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, 11/10/2011 tarih ve 2011/46 sayılı komple tesis veya set  halindeki eşyanın partiler halinde ithali konulu Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge’de; yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan komple tesis veya set halindeki eşyanın partiler halinde ithalinde, Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No.9) çerçevesinde işlemlerin sonuçlandırıldığı, yatırım teşvik belgesi kapsamı dışında kalan komple tesisin partiler halinde serbest dolaşıma girişinde uyulması gereken esaslar yer almaktadır.”

 

Denilmekte olup, söz konusu genelge ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 genelge

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz