Menu

Duyurular


Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı Hk.

SİRKÜLER NO: 4.1 / 718-542 = 25/11/2013
 

 
İlgi: T.O.B.B.nden alınan 25/11/2013 tarihli e-posta yazısı.
 
İlgi yazı ile;
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı" hakkında T.O.B.B.nden görüş talep edildiği, konuyla ilgili görüşlerinizi ekte yer alan Taslak Formu doldurmak suretiyle 27.11.2013 tarihine kadar T.O.B.B.ne (ayse.celebi@tobb.org.tr) iletilmesi,”
İstenilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Ek 1: Yönetmelik taslağı ve taslak form
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz