Menu

Duyurular


KOBİ Destek (Nefes) Kredisi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 043-029 = 15/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.01.2019 tarih ve 165-29/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ a)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.09.2018 tarih ve 13848 sayılı yazısı.

  b) 24.09.2018 tarih, 3656 sayılı ve 545 No.lu sirkülerimiz

  c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.01.2019 tarih ve 276 sayılı yazısı.

 

KOBİ’lerimizin finansmana erişim probleminin çözümüne katkıda bulunmak ve kredi faizlerinin enflasyonun çok üzerinde seyrettiği bu dönemde oda-borsa üyelerine düşük maliyetli kredi imkanı sağlamak üzere 20 Eylül 2018 tarihinde üçüncü kez başlatılmış bulunan KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Projesi planlanan hedeflere ulaşılması sebebiyle 11 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimi itibariyle sonlandırılmış olduğu,

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz