Menu

Duyurular


KOBİ Bilgi Sistemi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1  / 791-560 = 28/12/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan,  27/12/2012 tarih ve  5041-645 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.O.B.B. Reel Sektör Ar. Ge. ve Uyg. Daire Başkanlığı /KOBİ Müdürlüğünden alınan bir yazıda;

 

1- KOBİ'lere rehberlik etmek ve ihtiyaç duydukları bilgileri bir arada vermek amacıyla, 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda oluşturulan KOBİ Bilgi Sitesi’nde yer alan haberlere ilişkin olarak, “KOBİ Bilgi Sitesi Haber Bülteni” hazırlandığı,

 

2- Söz konusu “Haber Bülteni”nin 9. sayısı ekte yer almakta olup, KOBİ Bilgi Sitesi’ne http://kobi.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilineceği bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: KOBİ Haber Bülteni

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz