Menu

Duyurular


Klas Kuruluşları Listesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 44-34 = 20/01/2020

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.01.2020 tarih ve 193-59/2020 sayılı yazısı.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 16.01.2020 tarihli ve 4394 sayılı yazısına atfen;

 

Bakanlık Makamının 25.12.2006 tarihli ve 28342 sayılı Olur'u doğrultusunda Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği Bakanlıklarınca  Kabul Edilen Klas Kuruluşlarının listesinin yürürlüğe girdiği ve daha sonraki süreçte gerekli durumlarda yeniden düzenlenen bu listenin son olarak 09.07.2019 tarihli ve 94 sayılı Olur ile güncellendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Isthmus Bureau Of Shipping isimli klas kuruluşunun, kabul edilen klas kuruluşu olarak yetkilendirilerek ilgili listeye dâhil edilmesine ilişkin talebinin, Genel Müdürlüklerince gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme neticesinde uygun bulunduğu ve "Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 nci Maddesinin İkinci Fıkrası Hükmü Gereğince Bakanlığımızca Kabul Edilen Klas Kuruluşları" listesine dâhil edildiği belirtilerek  yeni listenin Genel Müdürlükleri'nin internet sayfasında yayınlandığı,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz