Menu

Duyurular


Klas Kuruluşları Listesi

SİRKÜLER NO: 22.4  / 250-211 = 28/03/2016                           

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25/03/2016 tarih ve 1301-245/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün  18.03.2016 Tarih  ve  E.20774 Sayılı Yazısına atfen;
 
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik gereği Bakanlıklarınca kabul edilen Klas Kuruluşları listesinin 25.12.2006 tarih ve 28342 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla Phoenix Register of Shipping isimli klas kuruluşu tarafından 07.03.2016 tarihli yazı ile, Yunanistan Denizcilik İdaresi ve Avrupa Birliğinden akredite olarak denizcilik sektöründe 2000 yılından beri Ülkemiz dahil 10 ayrı ülkede faaliyet gösterdiklerinin ifade edildiği ve firmalarının Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yayınlanan İdarece kabul edilen klas kuruluşları listesine dahil edilmesinin talep edildiği belirtilerek söz konusu firmanın talebinin değerlendirilmesi neticesinde yeniden oluşturulan Klas Kuruluşları listesinin Müsteşarlık Olur'u ile yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek-1 : Dağıtım Listesi ve İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz