Menu

Duyurular


Kızkulesi Römorkörünün Bakım ve Onarımı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0187-144 = 18/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/03/2011 tarih ve  1166-174/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 7/03/2011 tarih ve 3146 sayılı yazısına atfen;

 

 - Kuruluşlarına ait “Kızkulesi Römorkörünün 5 Yıllık Special Sörvey Kapsamında Havuz,Güverte, Makine  ve Azimuth Sevk Sisteminin Bakım Onarım” işi için Ek’te belirtilen şartlar dahilinde ihaleye çıkılacağı,

 

- İhaleye ilişkin ihale dokümanının www.kiyiemniyeti.gov.tr internet sitesinden ve aşağıda belirtilen adresten görülebileceği ve / veya satın alınabileceği, isteklilerin ihale dosyası almak zorunda olduğu,

 

- İhaleye katılabilmek son teklif verme süresinin en geç 05.04.2011 saat:14:00’a kadar aşağıda belirtilen adrese ulaştırılması gerektiği,”

 

belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: ilgi yazı

 

Adres: Meclisi Mebusan Cad.No:14 Kat:5

             34433 Salıpazarı – İSTANBUL

 

Ayrıntılı Bilgi: Ramis KALKAVAN

Tel: 90 212 334 45 00/ 43-46

Fax:90 212 292 89 68

Web: www.kiyiemniyeti.gov.tr”

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz