Menu

Duyurular


Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 717-409 = 20/11/2023 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 18.11.2023 tarih ve 32373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 


 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz