Menu

Duyurular


Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0198-151 = 28/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/03/2011 tarih ve  1281-199/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

““Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 25.03.2011 Tarih ve 27885 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bahsekonu Yönetmelik Değişikliği ile;

 

3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki bazı tanımlar ile, aynı yönetmeliğin 7.Madesinin 3.fıkrası, 10.Madde’nin 1.fıkrası,beşinci bölümün  başlığı değiştirilmiş olup, 21.maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz