Menu

Duyurular


Kıyı Emniyeti Kılavuzluk ve Romorkaj Hizmetleri Tarife Değişikliği

SİRKÜLER NO: 1.3 /  252-213 = 28/03/2016      

Sayın Üyemiz,
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce, (www.kiyiemniyeti.gov.tr) web sayfasında duyurular bölümünde 28 Mart 2016 tarihinde yayınlanan “tarife değişikliği” konulu duyurusunda;
 
“Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi'nde yapılan uygulama değişikliği; 08.03.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş olup, bu değişiklik Tarife'nin T.1.1 ve T.1.2 Tabloları altında dipnot olarak gösterilmiştir.
 
Ayrıca, Tarife'nin konu ile ilgili 1.4.2 maddesi 1.paragrafı; yapılan değişiklik kapsamında yeniden düzenlenmiştir.”
 
Denilmekte olup ilgi tarife aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                          Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
1.4.2 Tarife Ölçüleri Tayini
Gemilere ilişkin hizmetlerin ücret tahakkukunda ve gemi tipinin belirlenmesinde, Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Uluslararası Sözleşmesi (International Convention Of Tonnage-1969) nin gros tonilato esaslarına göre düzenlenen tonaj sertifikalarındaki değerler, klas sertifika değerleri, kabotaj hattında çalışan gemiler için ise Milli Tonaj Ölçüm Esaslarına göre verilen tonilato belgelerindeki değerler esas alınır.

Tonaj sertifikalarında değişik GRT değeri olan gemilerde en büyük GRT değeri esas alınır.

Ancak; IMO’nun üstü açık konteyner gemilerinin dizayn ve imalatını özendirmek amacıyla tasarlanan TM5/GRC4 genelgesine istinaden, bu gemilere münhasır olmak üzere; 1969 Tonaj sertifikalarında ki düşürülmüş GRT değeri esas alınır.
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz