Menu

Duyurular


Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 23.1 / 322-205 = 19/04/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.04.2019 tarih ve 1542-280/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“19 Nisan 2019 Tarihli ve 30750 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, –– Türkiye Cumhuriyeti Adına 14 Ağustos 2006 Tarihinde Londra'da İmzalanan ve 2/3/2017 Tarihli ve 6910 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 987)" aşağıda sunulmaktadır.

               

               

19 Nisan 2019  CUMA    Resmî Gazete   Sayı: 30750

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

               

Karar Sayısı: 987

 

Türkiye Cumhuriyeti adına 14 Ağustos 2006 tarihinde Londra'da imzalanan ve 2/3/2017 tarihli ve 6910 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü"nün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz