Menu

Duyurular


Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 8.1 / 071-059 = 27/01/2010

 

Gümrük Müsteşarlığınca, 23 Ocak 2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1) ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz