Menu

Duyurular


Kısa Mesafeli Deniz Yolu Taşımacılığı

SİRKÜLER NO:13.1 / 408-324 = 16/06/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/06/2008 tarih ve 3107 sayılı yazısı.

 

İlgi sirküler ile,

 

Bilindiği üzere “Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı; Avrupa limanları ve bu limanlar ile Avrupa Ülkesi olmayıp, Avrupa sınırlarındaki kapalı denizlere kıyısı olan ülkeler arasında yapılan yolcu ve yük taşımacılığıdır. Bu tanıma göre; Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı, iç suyolları ve uluslararası deniz taşımacılığını, ana limanlara bağlantı yapan ikmal hizmetleri, kıyı boyunca ve adalara yapılan taşımacılık ile nehir ve göllerde yapılan taşımacılığı kapsamaktadır. Bu bağlamda Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı; Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile Akdeniz, Karadeniz ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan devletler ve Avrupa Ekonomik Alanı'na (AEA) üye olan Norveç ve İzlanda arasında yapılan denizyolu taşımacılığı olup Atlantik geçişi yapmayan kısa mesafeli ve kısa süreli denizyolu taşımacılığı şeklinde tanımlanabilir.”

 

Yukarıda belirtilen konsept doğrultusunda Ülkemizde de Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı,  Odamız bünyesinde yürütülmektedir. Bu taşıma şeklini   geliştirmek, dolayısıyla deniz ticaretimize katkı sağlamak maksadıyla  Tanıtım Merkezi’nin internet sayfasında    “www.shortsea.org.tr”  yayınlanmak  üzere, hizmet vermekte olduğunuz (Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Kabotaj hattındaki konteyner, Ro-Ro, dökme yük, yolcu taşımacılığı gibi ) mevcut denizyolu  servislerinizin  kısa tanıtım  bilgilerinin,  aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilmesini,

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 örnek form

 

İletişim detayları:

E-posta: mustafa.atceken@denizticaretodasi.org

Telefon : (+90 212) 252 01 30 – 157 Faks : (+90 212) 293 79 35

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK  DTO