Menu

Duyurular


Kırım'dan ve Ukrayna'nın RF tarafından kontrol altında bulunan bölgelerinden sefer yaptığı iddia edilen gemiler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 593-418 = 20/09/2022 


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.09.2022 tarih ve E-53900483-724.01.01-640586 sayılı yazısı.

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

  

‘’06.07.2022 tarihli ve E-53900483-724.01.01-481483 sayılı yazımız. 

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu (RF) tarafından 2014 yılında ilhak edilen Ukrayna'nın Kırım Bölgesi limanları ile ülkemiz limanları arasında gerçekleştirilen doğrudan seferlere 2017 yılında kısıtlamalar getirilmiş ve söz konusu kısıtlamalar bugüne kadar uygulanmaya devam etmiştir. Ayrıca, ilgi yazımız ile söz konusu kısıtlamalar RF kontrolüne geçen diğer Ukrayna limanlarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Son olarak, RF'in 24 Şubat 2022 tarihi sonrasında ele geçirdiği bölgelerdeki tahılı Kırım Bölgesi limanlarından yurtdışına gönderdiği konusunda çeşitli iddialar yer almakta ve bu iddialara konu gemiler ile gemilerin taşıdığı yüke el konulmasına yönelik talepler resmi kanallar vasıtasıyla Bakanlığımız da dahil ilgili Bakanlıklara gönderilmektedir. 

Bu kapsamda, özellikle Kavkaz veya Kerç Boğazı girişine yakın diğer RF limanlarından ülkemize doğrudan sefer yaptığını beyan eden gemiler ile ilgili halihazırda uygulanan tedbirlere ilave olarak limanlarımıza gelen gemilerin Kırım Bölgesi veya RF tarafından kontrol altına alınmış diğer Ukrayna limanlarından gelmediği, gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) geçmiş kayıtları kullanılarak teyit edilmekte, bazı gemilerin söz konusu bölgelerde OTS cihazlarını kapattıkları tespit edilmektedir. 

Bu itibarla, OTS cihazının kapalı olduğu tespit edilen gemilerin ülkemizin tarafı olduğu Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) kurallarına uygun hareket etmediği, seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla bu kapsamdaki gemilerin yapılacak değerlendirme neticesinde karasularımız ve limanlarımıza girişlerine müsaade edilmeyebileceği konusunda gerekli bilgilendirmenin ilgililere yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz