Menu

Duyurular


Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 2.8 / 777-535 = 01/12/2022


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 01.12.2022 tarihinde web sayfasında yayımlanan ‘Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin  T.2 Liman Dışında Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu ile 3.2 Römorkör Kiralama Hizmetlerine İlişkin Esaslar Başlığının 3.2.9 maddesi 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.’’ duyurusu ile ilgili  tarifede yapılacak düzenleme tablosu ekte sunulmaktadır.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek : Düzenleme Tablosu


Dağıtım: Tüm üyelerimiz