Menu

Duyurular


Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi” nde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 2.8 / 439-265 = 01/07/2024 

 

Konu: “Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi” nde Değişiklik Hk.

  

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 29.06.2024 tarihinde web sayfasında yayımlanan güncellenmiş “Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi’’ ekte yer almaktadır. 01.07.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek1: Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz