Menu

Duyurular


Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 610-495 = 31/08/2020 


“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Şube Müdürlüğü’nün 27.08.2020 tarih ve E.38566 sayılı gelen yazısında;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan; Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde yer alan 3.1.1 maddesinin güncellendiği, konu maddede yapılan değişiklik tablosunun yazı Ek'inde yer aldığı ve ayrıca web sitelerinde yayınlandığı,” 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz