Menu

Duyurular


Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 2.8 / 282-168 = 11/05/2023 


İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 10.05.2023 tarih ve E-10172782-302.3.2-211466 sayılı yazısı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Kuruluşumuzca uygulanmakta olan ; Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin 3.2 Römorkör Kiralama Hizmetlerine İlişkin Esaslar Başlığı 3.2.6. maddesi yeniden düzenlenerek WEB sitemizde yayınlanmıştır.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek1: İlgi Yazı


Ek2: Değişiklik Tablosu

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz