Menu

Duyurular


Kılavuzluk Hizmeti

SİRKÜLER NO: 1.5 / 328-247 = 14/06/2010

 

“Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığından alınan, 14/06/2010 tarih ve 2268 sayılı yazısında;

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun, 04/05/2010 tarih ve 2010/29 sayılı Kararı gereği; Kuruluşumuz, Türk Boğazlarında ve İzmir’de vermekte olduğu Kılavuz ve Römorkaj hizmetlerinden, 15/06/2010 saat 10:00 itibariyle çekilmiş olup, söz konusu hizmetler anılan tarihten itibaren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir.”

 

Denilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz