Menu

Duyurular


Kılavuzluk Hizmet İzni Yetkilendirmeleri

SİRKÜLER NO: 2.8 / 104-74 = 21/02/2020

İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın web sitesinde yayınlanan 20.02.2020 tarihli yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“a) 08/01/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.

 

b) 10/01/2020 tarihli, 2661 sayılı ve 2020/1 sıra numaralı Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Bakanlık Genelgesi.

 

c) 20/02/2020 tarihli ve 12825 sayılı Makam Oluru.

 

İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Genelge kapsamında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin izin başvuruları Hizmet İzin Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup ekte sunulan kılavuzluk kuruluşlarının hizmet izni yetkilendirilmeleri ilgi (c) Olur ile uygun bulunduğu,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: Kılavuzluk Hizmet İzni Yetkilendirmeleri


Dağıtım: Tüm üyelerimiz