Menu

Duyurular


Kılavuzluğa Genel Bakış ve Kılavuz Kaptan Transfer Emniyeti Paneli

SİRKÜLER NO: 12.3 / 319-232 = 17/05/2022 


İlgi: Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nden 16.05.2022 tarihinde alınan panel davet yazısı.

 

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nden alınan ilgi yazıda;

‘’Kılavuzluğa Genel Bakış ve Kılavuz Kaptan Transfer Emniyeti’’ Paneli düzenleneceği bildirilmiştir.Panel programı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: Panel Programı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz