Menu

Duyurular


Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 144-89 = 08/03/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.03.2023 tarih ve 740/183/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

‘’T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 03.03.2023 tarih ve 1010893 sayılı yazıda ;

 Kılavuzluk hizmetleri esnasında kılavuz kaptanların ve bot personelinin can ve mal emniyetini artırmaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla ‘'Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge'' Taslağı hazırlandığı belirtilerek Taslağa ilişkin Odamız görüşlerinin en geç 17.03.2023 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilmesi istenmektedir.

 Ek'te yer alan Kılavuz Kaptan Transfer Emniyetine İlişkin Yönerge Taslağına ilişkin görüşlerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanarak  en geç 13.03.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz