Menu

Duyurular


Kılavuz Kaptan Sınavı

SİRKÜLER NO: 21.1 / 308-195 = 17/04/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.04.2019 tarih ve 1492-263/2019 sayılı yazısı.

 


İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 02.04.2019 tarih ve E.2969 sayılı yazısından bahisle;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca, 10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği kapsamında gerekli şartları sağlayanlara düzenlenecek eğitim sonrasında yazılı ve sözlü sınavla ihtiyaç doğrultusunda kılavuz kaptan yeterliği verileceği,

 

Söz konusu Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde belirtilen şartlara haiz olan ve kılavuz kaptan olmak isteyen adayların bu şartlara haiz olduklarını gösteren bilgi, belge ve dokümanları içeren başvuru dilekçesi ile gemiadamı sicilinin kayıtlı olduğu liman başkanlıklarına en geç 26 Nisan 2019 tarihine kadar bizzat başvurmaları gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz