Menu

Duyurular


Kılavuz Kaptan Merdivenlerinin Güvenliği ile ilgili ICS/ISF/IMPA Basın Bildirisi ve Broşürü

SİRKÜLER NO:23.1/273-222 = 18/04/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan 17/04/2008 tarih ve 2179-191/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: ICS/ISF/IMPA  alınan Kılavuz Kaptan Merdivenlerinin Güvenliği ile ilgili Basın Bildirisi ve Broşürü

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen İlgi yazıda; ICS, Uluslararası Denizcilik Federasyonu (ISF) ve Uluslararası Kılavuz Kaptanlar Birliği’nin (IMPA) ortaklaşa olarak, Kılavuz Kaptan Merdivenlerinin Güvenliği ile ilgili bir Basın Bildirisi ve Broşür hazırladığı belirtilmiş ve Bildiri ve Broşür’ün gereğince duyurulması istenmiştir. Denizcilik şirketlerine ve gemi adamlarına, kılavuz kaptanların gemiye geçişleri sırasında kullandıkları merdiven donanımının doğru bir şekilde yapılması gerekliliğini hatırlatmak üzere yayınlanan söz konusu Basın Bildirisi ve Broşürü’nün Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek - 1) ve söz konusu Basın Bildirisi ve Broşürün İngilizce metni

(Ek - 2) ilişikte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ekler için lütfen tıklayınız

 

Ek-1: Kılavuz Kaptan Merdivenlerinin Güvenliği ile ilgili Basın Bildirisi ve Broşürü’nün Odamızda yapılan Türkçe çevirisi.

 

Ek-2: Kılavuz Kaptan Merdivenlerinin Güvenliği ile ilgili Basın Bildirisi ve Broşürü’nün İngilizce metni.

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz