Menu

Duyurular


Kılavuz 1, Kılavuz 2 ve Kılavuz 3 Botlarının Güverte ve Makine Bakım Onarımı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 526-378 =  28/08/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/08/2012 tarih ve  3333-431 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığının 27.0S.2012 tarih ve 11862 sayılı yazısına atfen;

 

-Kuruluşlarına ait “Kılavuz 1, Kılavuz 2 ve Kılavuz 3 Botlarımın Güverte ve Makine Bakım Onarımı İşine ilişkin olarak” yapılan yeterlilik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden fiyat teklifi alınacağı,

 

-İhale dokümanının www.kiyiemniveti.gov.tr web sitesinde yayınlandığı ve Ek’te belirtilen adreste görülebileceği ve/veya satın alınabilineceği,

 

-İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanan yeterlilik başvurusunun en geç 04.09.2012 Salı günü Saat: 14:00’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerektiği istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

Ek 1: ilgi yazı 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz