Menu

Duyurular


KEİ Proje Geliştirme Fonu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0503-412 = 19/08/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/08/2009 tarih ve  3559-375/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2009 tarih ve 27324sayılı yazısına atfen;

 

1. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) bünyesinde KEİ faaliyet alanlarında kamu kurumları ve özel sektör tarafından geliştirilecek projelerin ön-fızibilite çalışmalarının finansmanı amacıyla oluşturulan Proje Geliştirme Fonu (PGF) ve bu fon için oluşturulan bir web sitesinin (www.bsecprojects.com ) bulunduğu;

 

2. PGF Yönlendirme Komitesinin Ondördüncü Toplantısı 1 Temmuz 2009 İstanbul’da KEİ Sekretaryasında yapıldığı;yeni PGF Çalışma Kılavuzu (Manual of Operations)” çerçevesinde gözden geçirilmiş olan “PGF başvuru formları”nın nihai hale getirildiği;            

 

3. PGF’nin faaliyete geçtiği 2003 yılından bu yana toplam 43 proje başvurusundan 27’si incelemeye değer gördüğü ve bunlardan 19’unun Fondan yararlanabildiği,

 

4. Yeni PGF kurallarına göre; bir proje başvurusu için en az üç KEİ ülkesinden birer proje ortağının bulunması gerekmekte olduğu, bir projeye en fazla 30.000 Euro fon sağlanabildiği ve fona katkıda bulunmayan ülkelerin projelere katılamadığı,

 

5. Nihai hale getirilen PGF başvuru belgelerinin Ekim 2009’da Bakü’de yapılması planlanan KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında onaylanmasının öngörüldüğü,

 

6. PGF’nun çalışmalarının kesintiye uğramamasını teminen yeni başvuru belgelerinin(“PDF Standard Application for funding a BSEC project’; “Grant Contract’; “General Conditions applicable to BSEC grant contracts under the PDF”; ‘Evaluation Sheet for a Project Application”) onaylanmasına kadar geçecek sürede, PGFnun tanıtımına, yeni projelerin teşvik edilmesine ve olabilecek başvurularının alınmaya devam edilmesine karar verildiği;

bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, olabilecek proje önerilerine hazırlık mahiyetinde yukarıda belirtilen web sitesindeki belgelerin incelenmesi ve varsa proje önerilerinin gönderilmesi de istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz