Menu

Duyurular


KDV İade Uygulamaları Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2 / 091-075 = 31/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 31/01/2013 tarih ve  432-64 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Odamızın İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü’ne hitaplı 06.11.2012 tarih ve 4241 sayılıDenizcilik Sektörünün KDV Grup Müdürlüğü İle İlgili Sorunları ve Çözüm Önerileriyazısına atfen, KDV iadelerinde vergi dairelerinin işleyişinden kaynaklı gecikmelerin asgariye indirilmesinin mükellef odaklı hizmet anlayışını benimseyen Başkanlıklarının öncelikli hedeflerinden biri olduğu,

 

- Bu çerçevede, KDV iade sürecinde yaşanan sıkıntıların teşhisi ve çözüm için önde gelen meslek kuruluşlarından görüş sorulduğu, gelen görüşler neticesinde, KDV iade sürecinde daha kaliteli hizmet sunabilmek, daha isabetli ve etkin adımlar atabilmek, iade sürecini daha kısaltabilmek, uygulama birliğini sağlayabilmek için sorunların ayrıntılı bir şekilde analiz edildiği,

 

- Yapılan analizler sonucunda yaşanan sorunların uygulamalardan, mevzuattan ve bilgi eksikliğinden kaynaklandığının görüldüğü, uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözümü adına gerekli tedbirlerin alındığı, mevzuattan ve diğer kurum uygulamalarından kaynaklanan sorunlarla ilgili görüşlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşıldığı, alınan tedbirlerin mükelleflere/üyelere haberdar edilmesinin uygun görüldüğü,

 

- Bu itibarla, 2012 yılında KDV iadesiyle ilgili alınan tedbirlerin ;

 

 1. KDV İadesi Takip Sistemi oluşturulması
 2. Kırtasiyeciliğin azaltılması
 3. KDV İadesi Kontrol Raporu’nun mükellefle paylaşılması
 4. “Tek Eksiklik Yazısı” uygulaması
 5. gereksiz hususların eksiklik yazılarına konu edilmemesi
 6. Eksikliklerin tamamlatılmasına süre sınırlaması getirilmesi
 7. “Blok Esası” Uygulaması
 8. Mahsup talepli borcu olan mükellefler hakkında takibat yapılmaması
 9. Resen Terk Ettirilen Mükelleflerin ilanı
 10. Tebliğ çalışmasında çözüm arayışı
 11. Diğer kurumlarla çözüm arayışı

 

şeklinde olduğu bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek : İlgi yazı ve ekleri (26 sayfa)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz