Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

SİRKÜLER NO: 10.2 / 795-557 = 08/11/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.11.2019 tarih ve 4991-775/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

08.11.2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:28)'de,

26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere,

‘‘Özet fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine  bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların  transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.'',

ifadesi eklenmiştir.

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz