Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.2 / 784-594 = 31/12/2013
 

 
Maliye Bakanlığınca, 30/12/2013  tarih ve 28867 (1.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (seri no.123)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                      Genel Sekreter
 
 
 Ek: 1 Tebliğ
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz