Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No.110

SİRKÜLER NO: 10.2/473-380 = 14/07/2008


Maliye  Bakanlığınca, 11/07/2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No.110” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO