Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)

SİRKÜLER NO: 10.2 / 0512-364 = 22/08/2012

 

Maliye Bakanlığınca, 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: ilgi Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz