Menu

Duyurular


Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 116) Hk.

SİRKÜLER NO: 10.2 / 041-037 = 19/01/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/01/2012 tarih ve  232-36/2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Maliye Bakanlığı tarafından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 116), 19/01/2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları İle Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası İle İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler başlıklı söz konusu Tebliğ’de ;

 

1. 25,02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1 inci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (a) bendinde değişiklik yapılarak, 25.02.2011 tarihinden itibaren faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna edildiği,

 

2. İstisna Kapsamının; faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlar yararlanacaktır. İstisnadan yararlanmak için imal ve inşa, faaliyeti yapanların yararlanacağı, ayrıca bu araçların kiralanması veya işletilmesi faaliyetinde bulunmaları şartının aranmayacağı, öte yandan, bunların KDV mükellefi olması zorunluluğu da bulunmadığı,

 

3. Söz konusu istisnanın, deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımında uygulanacağı, ancak istisnadan yararlananların bu araçların tadil, bakım ve anarımı ile ilgili mal ve hizmet alımlarında bu kapsamda istisna uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilerek istisna uygulamasının nasıl olması gerektiği ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

 

Ayrıca söz konusu Tebliğ’de; 25.02.2011 tarihinden önceki tarhiyatlarla ilgili  hüküm de yer almaktadır.”

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz