Menu

Duyurular


Katar Ziyareti

SİRKÜLER NO: 23.1  / 931-702 = 19/12/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.12.2017 tarih ve 4744-767/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 14.12.2017 tarih ve 19420 sayılı yazısına atfen;

 

Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünya ile bütünleşmiş bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçladığı,

 

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacminin 2016 sonunda petrol ve türevleri hariç, 710 milyon dolar olarak gerçekleştiği, müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Katar'da üstlendikleri projelerin değerinin 11,6 milyar dolar düzeyinde olduğu, 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan alt ve üstyapı projeleri firmalarımız için yeni fırsatlar barındırdığı, Ülkemizde önemli yatırımları olan Katar sermayesinin Türkiye'ye ilgisinin arttığı,

 

TOBB tarafından 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Katar'a bir ziyaret programı gerçekleştirileceği, program kapsamında, Türk-Katar İş Forumu, altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri (güvenlik sistemleri), makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri, bebek-yetişkin bezi, enerji hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında iş görüşmeleri ile Katar'da tesis ziyaretleri düzenleneceği,

 

Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek üzere TOBB tarafından görevlendirilen GOLDEN BAY TURIZM YATIRIMLARI A.Ş.- Yapı Kredi Bankası, Rumeli caddesi Şubesi, TR 12 0006 7010 0000 0025 2595 55 numaralı Türk lirası hesabına, 3.000,- (ÜçBin) Türk Lirası ön avans bedeli ödemeleri gerektiği, katılım bedelinin kesinleşmesini takiben,  bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan talep edileceği,

 

Ziyarete katılmak isteyenlerin http:/katar.tobb.org.tr linkine tıklayarak açılan başvuru formunu doldurmaları, yüksek çözünürlüklü ve "jpeg" formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kısmı ve avans bedelinin ödendiğini gösteren dekontun da katar@tobb.org.tr adresine en geç 10 Ocak 2018 tarihine kadar iletmeleri gerektiği,

 

Kişi başı organizasyon giderlerinin, katılımcı sayısına göre tespit edildiği, bu itibarla katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmaların ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 5 Ocak 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar TOBB'a yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerektiği, ziyaret ile ilgili taslak programın bilahare TOBB tarafından duyurulacağı,”

 

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz