Menu

Duyurular


Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2019/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

SİRKÜLER NO: 11.5 / 133-090 = 15/02/2019


15.02.2019 Tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/3 No’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmış olup, söz konusu genelde ile özetle;

 

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esasların belirlendiği, belirtilmiştir.

 

Söz konusu Genelge ekte sunulmaktadır.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Karar

Dağıtım: Tüm üyelerimiz