Menu

Duyurular


Kardeş Limanlar ve Bilgi Platformu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 491-368 = 29/07/2013  

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/07/2013 tarih ve 3054-458 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2013 tarih ve 1233 sayılı yazısı.
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünce, ülkemiz limanlarının uluslararası arenada bilinilirliğinin arttırılması amacı ile diğer ülke limanları ile “Kardeş Liman Mutabakat Zabıtları” imzalaması yoluyla ikili denizcilik ilişkilerinin ve ticaretinin geliştirilmesi yönünde bir çalışma başlatıldığı,
 
Bahse konu çalışma kapsamında; mutabakat zabıtları ile taraf limanlar arasında bir iletişim ağı kurulmasının hedeflendiği, buna ilave olarak söz konusu muhtıralar ile genel olarak, bilgi alışverişinin karşılıklı olarak sağlanması, deniz ticaret trafiğinin arttırılması ve iş ortaklıkları kurulması, eğitim ziyaretleri gerçekleştirilmesi, limanlar arasında ticaretin arttırılması, yeni teknolojilerin kullanılmasına imkan sağlanması gibi hususların imza altına alındığı,
 
Bu alandaki faaliyetlerinin hızla devam ettiği, deniz ticaretinin artması için ülkemiz limanlarının diğer ülke limanları ile uluslararası anlamda bir iletişim ağına sahip olmalarının hedeflendiği,
 
Ülkemiz limanlarının kardeş liman ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda taleplerinin alınmasını ve interaktif katılımlarını teminen Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün www.denizticareti.gov.tr internet sitesinde bir platform kurularak sektörün bilgisine sunulduğu, hususları bildirilmektedir.”
 
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
EK: İlgi Yazı (1 Sayfa)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz