Menu

Duyurular


Karayolu Tüneli Projesi

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0734-596 = 30/12/2009

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığından alınan, 30 Aralık 2009 tarih ve B.02.1.DNM/1.01.01.125-01-05-5632 sayılı yazısı ile, Haydarpaşa Limanı-Haydarpaşa Mendireği arasında  02/01/2010- 17/01/2010 tarihleri arasında 41 00’18.98 Kuzey 029 00’19,70” Doğu koordinatlarında sondaj çalışması yapılacağından iş emniyeti açısından gemi/yolcu teknelerinin Haydarpaşa Limanı içerisinden geçmeden mendirek dışından geçmeleri gerektiği,

 

Bölgede seyir yapan tüm gemi ve deniz vasıtalarının can, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye düşürmemek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği,

 

Bildirilmekte olup, anılan yazı ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini  ve gereğini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz