Menu

Duyurular


Karaköy Yolcu Rıhtım Yapım Projesi

SİRKÜLER NO: 13.7 /58/50 =22/01/2016      

İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 22.01.2016 tarih ve E. 598 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. tarafından; İstanbul Limanı Karaköy Yolcu Rıhtımında denizden çelik boru kazık çakma yöntemiyle rıhtım genişletme çalışmalarına başlandığı ve faaliyetlerin 30.05.2016 tarihine kadar devam edeceği belirtilerek, seyir, can, mal ve çevre güvenliğini teminen belirtilen tarihe kadar emniyet tedbirlerinin Ek'teki gibi olacağı,

bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz